12-06-1929

FSC®

FSC står for Forest Stewardship Council og er en uafhængig, international medlemsorganisation, som arbejder for miljøtilpasset virksomhedsansvar og økonomisk bæredygtig forvaltning af verdens skove.

Vores fyrretræsmøbler er FSC-certificerede.

Certificerede virksomheder overholder FSC’s regler (standarder) for skovbrug og sporbarhed. Virksomheder, der overholder reglerne, har lov til at mærke deres produkter med FSC’s varemærke. FSC-mærket giver forbrugere og virksomheder mulighed for at vælge varer af træ fra ansvarligt skovbrug, det vil sige skovbrug, som tager hensyn til mennesker og miljø.

I Sverige har vi god kontrol, i og med at vi stiller høje krav til vores leverandører. Det gør vi i kraft af en af verdens strengeste forordninger mod ulovligt fældet træ, nemlig ”Tømmerforordningen”. Forordningen håndhæves af den statslige svenske myndighed Skogsstyrelsen, som gennemfører årlige kontroller af branchens aktører. Hvis de opdager, at en aktør overtræder forordningen, ophæves aktørens tilladelse, og produkterne bliver beslaglagt. Bestemmelserne i tømmerforordningen handler blandt andet om, hvordan træet fældes, og at der skal være fuld sporbarhed.