2020-02-25

FLEGT

FLEGT står för Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Våra teakmöbler från Indonesien är FLEGT-licenserade produkter och uppfyller kraven i EU:s timmerförordning.

Indonesiens FLEGT-licensierade produkter anses uppfylla kraven i EU: s  timmerförordning. (Läs mer om timmerförordningen). Detta innebär att EU-baserade operatörer inte behöver göra ytterligare kontroller innan de släpper ut FLEGT-licensierade produkter på marknaden. Sedan 15 november 2016 kan produkter som anges i VPA’s reviderade bilaga I inte längre komma in i EU om de inte har en FLEGT-licens. (VPA är ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Indonesien och EU).

En gemensam implementeringskommitté mellan Indonesien och EU övervakar genomförandet av VPA och svarar på eventuella frågor när de uppstår.  Det är bara timmer och träprodukter som uppfyller de kravs om ställs av EUs timmerförordning som exportören kan få en FLEGT-Licens utfärdad för.

Informationen är hämtad på www.flegtlicence.org