1929-06-12

FSC®

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Våra möbler tillverkade av  Norrländsk furu är FSC-certifierade.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Här i Sverige har vi bra kontroll genom att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Det gör vi genom en av världens strängaste förordningar mot olovligt avverkat virke, ”Timmerförordningen”. Förordningen kontrolleras av Skogsstyrelsen som är en statlig myndighet och de genomför årligen löpande kontroller av branschens aktörer. Om de upptäcker att någon aktör bryter mot förordningen dras aktörens tillstånd in och produkterna beslagtas. Några av bestämmelserna som timmerförordningen behandlar är hur virket avverkats och att det ska finnas full spårbarhet.