2020-02-26

ISO 9001 - Kvalitetscertifiering

Hillerstorps Trä AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Läs mer här