Effektiv

I lägenheten i stan med den lilla balkongen lever de förälskade. Kanske är det deras första lägenhet tillsammans, kanske inte. De lever för pulsen och har valt läge framför yta. De älskar varje kvadratmeter och gör det bästa med de ytor de har till förfogande. Den här kategorin kallar vi Effektiv.