2020-02-26

BSCI

BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan.

Hillerstorps Trä AB är medlem i Amfori BSCI. Som medlems företag samarbetar vi för att underlätta  för andra medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden.

BSCI är inte en märkning i sig, utan en arbetsstandard företag emellan. Därför kommer du inte att hitta en Hillerstorps-möbel i butiken med en ”BSCI-logga”, men om ett företag jobbar med BSCI standard ska det innebära en garanti för etiska arbetsförhållanden för arbetarna.

Miljöhänsyn
Man koncentrerar sig på arbetsförhållanden, men uppförandekoden “the BSCI Code of Conduct” innehåller vissa regler för vatten, luft och kemikalier.